Privacybeleid & cookies

Praktijk YouniQ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft wordt verwerkt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en andere relevante wetgeving. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Praktijk YouniQ zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Lees hieronder hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

Contactgegevens 
Je kan ons bereiken via onderstaande gegevens:

Praktijk YouniQ, info@praktijkyouniq.nl

Praktijk YouniQ gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  1. Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mail, afleveradres en evt betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  2. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  3. Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail, verwerken wij jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer om je van dienst te kunnen zijn en je vragen te kunnen beantwoorden of klachten in behandeling te kunnen nemen. Wij gebruiken de gegevens die je in dit kader verstrekt niet voor andere doeleinden.

 

Grondslagen voor het verwerken van gegevens 
De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou aangaan
  • Toestemming
  • Wettelijke plicht
  • Gerechtvaardigd belang.

Toelichting bij gerechtvaardigd belang:

Op grond van overweging 47 uit de AVG verwerken wij gegevens in het kader van direct marketing activiteiten op grond van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij houden wij er uiteraard rekening mee dat wij jouw belangen hiermee niet schaden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wanneer je een bestelling plaatst, bewaren wij jouw gegevens zolang als nodig is voor het afhandelen van je bestelling of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Als we jou een factuur sturen, gebruiken wij hiervoor jouw naam en adres. Het is wettelijk verplicht om facturen (tenminste) zeven jaar te bewaren. Dit doen wij dan ook. Ook vragen en klachten die betrekking hebben op een specifieke bestelling bewaren wij voor tenminste zeven jaar. In sommige gevallen bewaren we de gegevens langer, bijvoorbeeld wanneer een klacht tot een gerechtelijke procedure leidt.

Wanneer je reageert op iets dat wij op social media geplaatst hebben, zien we jouw naam, gebruikersnaam en/of profielfoto. Deze reacties blijven in principe voor altijd staan, tenzij wij de betreffende post of het gehele social media account verwijderen. Je kan reacties zelf verwijderen of, als dit niet mogelijk is, een verzoek bij ons indienen om de betreffende reactie te laten verwijderen. Op het gebruik van social media, zoals Facebook en Instagram, zijn de voorwaarden en de privacy- en cookieverklaring van deze diensten van toepassing en niet die van Praktijk YouniQ.

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen
Praktijk YouniQ is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat houdt in dat wij bepalen welke gegevens we van jou verwerken en op welke manier. Praktijk YouniQ maakt enkel gebruik van derde partijen ter ondersteuning van onze diensten:

Voor het versturen van de door jou bestelde producten naar het door jou opgegeven adres.

Praktijk YouniQ zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Praktijk YouniQ en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Beveiliging van jouw persoonlijke informatie
De gegevens die je op deze website neerzet, worden alleen gebruikt voor de verwerking van jouw bestelling. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en daarom zullen we jouw gegevens verwerken met de grootst mogelijke zorg. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw rekening raadpleegt, worden je gegevens ten alle tijde beschermd en vertrouwelijk gehouden.

Verwijderen of aanpassen van uw gegevens
Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben opgeslagen in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die wij op grond van ons gerechtvaardigd belang verwerken, het recht om verwerkingen te laten beperken (in afwachting van een ander recht) en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Neem contact op met onze klantenservice via e-mail: info@praktijkyouniq.nl als je je rechten wil uitoefenen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op je verzoek. Het is mogelijk dat wij aanvullende informatie nodig hebben om je identiteit te bevestigen voor wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. 

Indien er een conflict ontstaat met betrekking tot het verwerken van gegevens, zullen wij altijd trachten er onderling uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse toezichthouder op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten die wij op dit moment aanbieden. Mochten wij in de toekomst extra diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, dan zal deze privacyverklaring gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.

Cookies
Een cookie, ook wel bekend als webcookie, browser cookie of http cookie, is een bestandje dat wordt opgeslagen op je computer, smartphone of tablet wanneer je onze website gebruikt. Cookies zijn onder andere nodig om onze webshop goed te laten functioneren, om jouw voorkeuren en activiteiten op te slaan en om ervoor te zorgen dat je je gegevens niet steeds opnieuw in hoeft te vullen.

Op onze website zijn social media iconen opgenomen. Deze iconen linken door naar ons profiel op de betreffende social media platformen. Zodra je deze platformen bezoekt, is het mogelijk dat zij cookies plaatsen. Praktijk YouniQ is hiervoor niet verantwoordelijk. Raadpleeg voor meer informatie hierover de privacy- en cookiepolicies van de betreffende social media platformen.